Rock- en popmuseum gronau

Dompel u onder in de muziek­ge­schie­de­nis van de 20e eeuw

Of het nu gaat om het grootste kasteel op een heuvel in Noordwest-Duitsland met indruk­wek­ken­de ten­toon­stel­lin­gen, het zan­ds­teen­mu­se­um of het schil­der­ach­ti­ge kunst­mu­se­um op de Her­ren­berg — wie geïn­ter­es­se­erd is in cultuur, vindt in Bad Bentheim vele plaatsen waar hij zijn passie kan volgen en inter­es­san­te infor­ma­tie kan opdoen.

En zelfs buiten de grenzen van Graf­schaft Bentheim is er een prachtige ten­toon­stel­ling in de buurt — slechts 20 kilometer van Hotel Grossfeld — die u absoluut moet zien. Want hier in Gronau (NRW) wacht het legen­da­ri­sche en landelijk unieke Rock- en Popmuseum op u, waar de bezoekers de cul­tu­ur­ge­schie­de­nis van de pop- en rock­mu­ziek van de 20e eeuw wordt gepre­sen­teerd in de context van een onver­ge­te­li­jke mul­ti­me­dia-ervaring van geluiden, beelden en tentoonstellingsstukken.

En inderdaad, hier — in het museum dat oor­spr­on­ke­li­jk in 2004 werd geopend en in 2018 grondig werd gere­no­ve­erd — zult u niet snel kunnen stoppen met u te verbazen. Zo wordt de gasten een fasci­ne­ren­de wandeling geboden door de ver­schil­len­de dimensies van de popmuziek en worden zij uit­ge­no­digd op een inter­ac­tief parcours door de muziek­ge­schie­de­nis met behulp van zorg­vul­dig geën­s­ce­neer­de thema-eilanden. Het ten­toon­stel­lings­con­cept wordt gecom­ple­teerd door hoog­s­taan­de relik­wieën uit de popmuziek en een inno­va­tief geluidssysteem.

Naast de per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling kunnen bezoekers zich verheugen op wis­sel­en­de speciale ten­toon­stel­lin­gen. Of “Ludwig lebt! Beethoven in Pop”, “Freddie Mercury — A Kind Of Magic” of “50/fifty — Rolling Stones” — deze en vele andere ten­toon­stel­lin­gen zorgen ervoor dat bezoekers altijd terug willen komen.

En dat is nog niet alles: in het Rock- en Popmuseum Gronau kun je ook de originele studio van de band CAN bezoeken, deelnemen aan een inter­ac­tie­ve quizrally door de ten­toon­stel­ling, je verkleden als je favoriete ster en een echte muziek­vi­deo maken, deelnemen aan speciale rond­lei­din­gen in het Neder­duits, concerten bijwonen in de muziek­club Turbine of zelfs trouwen op het podium.

Natu­ur­li­jk zal er ook voor het fysieke welzijn gezorgd worden. Het Café Backstage serveert dan ook heerlijke hapjes met een rustieke charme en goede muziek, terwijl u op uw gemak kunt nage­nie­ten van uw omweg door de muziekgeschiedenis.

Overigens: bij bin­nen­komst in het museum wordt u per­so­on­lijk begroet door rock­le­gen­de Udo Lin­den­berg via een animatie op meerdere monitoren. Want deze laatste is niet alleen de ber­oemds­te zoon van de stad Gronau, maar kwam ook op het idee om het Rock and Pop Museum op te richten.

Contact