Werken waar anderen op vakantie gaan

Hotel Grossfeld is een door de eigenaar geleid hotel met meer dan 110 kamers en een sterk team! Onze mede­wer­kers worden steeds opnieuw uit­ge­da­agd, zijn dus gemo­ti­ve­erd en hebben veel plezier in hun werk.

Wij zijn ook een gecer­ti­fice­erd oplei­dings­be­dri­jf en hechten veel belang aan gekwa­li­fice­er­de en geva­rie­er­de opleidingen.

We kijken uit naar uw sol­li­ci­ta­tie!
Uw Hotel Grossfeld en Team

Onze voordelen

Team 

Een pro­fes­sio­neel, vri­en­de­li­jk team dat er plezier in heeft onze gasten een heerlijk verblijf te bezorgen. 

Werktijden 

We hebben gere­gu­leer­de werk­tij­den zonder overuren. 

Eerlijke betaling 

Bij ons als werkgever krijg je een eerlijk en boven­ge­mid­deld salaris. 

Voort­ge­zet onderwijs 

Wij steunen onze wer­k­ne­mers bij hun verdere opleiding. 

Platte hiërarchieën 

Alle gesprek­ken vinden plaats op ooghoogte — bij ons wordt iedereen gelijk behandeld. 

Bedrijfspensioenregeling 

… is voor ons een van­z­elf­spre­kend­heid en wordt aan iedere werknemer aangeboden. 

Onze vacatures

Hotel spe­cia­lis­ten (m/v/d)

Klaar met je opleiding en nu klaar voor je eerste baan? Of op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je goed betaald wordt, regel­ma­ti­ge werk­tij­den hebt en elke dag met leuke gasten werkt?

 • Planning van de werkpro­ces­sen in het hotel
 • Beheer van liquide middelen
 • Aan­vaar­ding van reserveringen
 • Samen­werk­ing met en toezicht op nieuwe wer­k­ne­mers, stagiairs en assistenten
 • een afgeronde opleiding in de hotel- of restaurantsector
 • gemo­ti­ve­erd
 • zelf­ver­zeker­de houding
 • zeer goede manieren
 • grote betrok­ken­heid

Tijdelijk personeel (m/v/d)

Wij zijn altijd op zoek naar tijdelijk en bedienend personeel in het restau­rant van het hotel om voor­na­me­li­jk in de avonduren van 17:00 — 20:30 uur te werken. Het loon is boven het gemiddelde.

 • Tijdelijk werk in het restaurant
 • Fle­xi­bi­li­te­it
 • grote betrok­ken­heid
 • Betrouw­baar
 • Onaf­han­ke­li­jke werkwijze

Mede­wer­ker afwas (m/v/d)

Wij zoeken voor ons hotel­re­stau­rant een afwashulp (m/v/d) ter onder­ste­u­ning in de avonduren van uur tot uur 

 • Afwas­me­de­wer­ker in het hotelrestaurant
 • Fle­xi­bi­li­te­it
 • Betrouw­baar­heid
 • Onaf­han­ke­li­jke werkwijze

Oplei­dings­pla­atsen

Stage­pla­ats als hotel­spe­cia­list (m/v/d)

Stuur ons nu uw sol­li­ci­ta­tie via het contactformulier. 

We kijken ernaar uit u te zien!

 • Planning van de werkpro­ces­sen in het hotel
 • Beheer van liquide middelen
 • Aan­vaar­ding van reserveringen
 • Samen­werk­ing met en toezicht op nieuwe wer­k­ne­mers, stagiairs en assistenten
 • gemo­ti­ve­erd
 • zelf­ver­zeker­de houding
 • zeer goede manieren
 • grote betrok­ken­heid

Nu sol­li­ci­te­ren