Hotel met zwembad

U kunt tot rust komen in onze ontspanningsruimte

Een van de vele voor­zi­en­in­gen waar u gratis gebruik van kunt maken in Hotel Grossfeld is ons zwembad. Het is waar­schi­jn­li­jk het grootste overdekte hotel­z­wem­bad in Noordwest-Duitsland. Het is perfect voor alle gasten die tijdens hun vakantie fit willen blijven of iets goeds voor hun lichaam willen doen. Het zwembad van 16x5 meter nodigt u uit om een duik te nemen en te genieten van een ont­span­nen­de duik. 

Ons zwembad wordt geflan­ke­erd door grote pan­o­r­ami­sche ramen die u een uniek uitzicht over Bad Bentheim geven. Dat beloven we: Alleen het over­loop­z­wem­bad is mooier! 

Tijdens de zomer­ma­an­den — van mei tot september — kunnen de gasten van ons huis ook genieten van ons bui­ten­z­wem­bad. Ver­scho­len tussen de bouwdelen van ons hotel en ingebed in weelderig groen, vindt u hier een vleugje medi­ter­ra­ne flair. Mas­sa­ges­tra­len in het zwembad en ligs­toelen aan de rand van het zwembad ronden het natte en vrolijke plezier af. 

In de ruime ont­span­nings­ru­im­te van Hotel Grossfeld staat ook een stoombad voor u klaar. De kleine hammam is onlangs opgeknapt en omgebouwd — en is nu state-of-the-art in ontspanningstechnologie.

Als uw armen en benen zwaar zijn geworden van het zwemmen, kunt u zich ont­span­nen in de dichte wolken van mist. Stoom­ba­den ont­span­nen de spieren en voorkomen spierpijn. Zij sti­mu­le­ren ook de bloeds­om­loop en de stof­wis­se­ling en zijn daarom een echte weldaad voor lichaam en geest.

Anders dan in een sauna, wachten in ons stoombad gematigde tem­pe­ra­tu­ren van 40°C tot 55°C op u. Maar de voch­tig­heid is bijna 100 procent. Daarom raden wij een verblijf van 15 tot 20 minuten in ons stoombad aan. Daarna moet u minstens een half uur ont­span­nen op de ligs­toelen voordat u zich weer in het stoombad waagt. Tot drie her­ha­lin­gen zijn gebruikelijk.

Met elk stoombad voelt u uw dage­li­jk­se bes­lom­me­rin­gen meer en meer in rook opgaan. Dit wordt niet alleen gega­ran­de­erd door de behaag­li­jke warmte, maar ook door een zacht kleu­ren­spel en stralende sterren die u meevoeren naar andere sferen. Probeer het eens!

Slippers en badjassen voor het gebruik van onze well­ness­ru­im­te kunnen tegen een kleine scho­on­maak­kos­ten in ons hotel worden gehuurd.