Open­lucht­thea­ter Bad Bentheim

Een fasci­ne­rend theater onder de blote hemel

Het Delacorte Theatre midden in het Central Park in New York, het Regent’s Park Open Air Theatre in Londen, het Von­del­park Open Air Stage in Amsterdam, de Waldbühne in Berlijn, het Handa Opera House in de haven van Sydney, het Herodeion op de Acropolis in Athene, het antieke theater van Taormina of het Teatre Grec in Barcelona — op bijna elke belan­gri­jke plaats ter wereld is er wel een open­lucht­thea­ter met een indruk­wek­kend decor waarop fasci­ne­ren­de voor­stel­lin­gen in de open lucht worden opgevoerd. 

Toneelst­uk­ken voor jong en oud

Natu­ur­li­jk mag Bad Bentheim niet op deze lijst ontbreken. Het kuuroord beschikt namelijk ook over een tot ver over de grenzen van het graafschap bekend open­lucht­thea­ter, waar sinds 1925 beroemde toneelst­uk­ken zoals Wilhelm Tell (Schiller), Winnetou (Karl May), Een mid­zo­mer­nachts­d­room (Shake­speare), Moeder Courage en haar kinderen (Brecht), Goetz von Ber­li­chin­gen (Goethe) of De kapitein van Köpenick (Zuckmayer) worden opgevoerd. 

Hoewel de ver­ant­wo­or­de­li­jke leden van de ver­eni­ging Frei­licht­spie­le Bad Bentheim er bij de voor­be­rei­ding van het programma altijd op letten, dat echte “kas­kra­kers” uit de geschie­de­nis van het vol­was­sen­en­thea­ter op het pla­ats­eli­jke open­lucht­to­neel worden gepre­sen­teerd, vergeten zij natu­ur­li­jk de jongste gasten niet. Al vele jaren kunnen zij genieten van kin­der­thea­ter en kind­vri­en­de­li­jke voor­stel­lin­gen van klassieke sprook­jes­st­uk­ken zoals Doorn­roos­je, Asse­poes­ter, Snee­uw­wit­je, Repelsteelt­je, Het dappere kleer­ma­kertje, Jim Button en Luke de loco­mo­tief­be­stu­ur­der of Pippi Langkous. Bovendien kunnen inwoners van de provincie en toeristen hier diverse muzie­ke­ve­ne­men­ten ver­wach­ten, zoals de “Musical Night” of “Dancing Queen — A Tribute to ABBA”. 

Indruk­wek­ken­de achtergrond

En ook wat het decor betreft, hoeft het pla­ats­eli­jke toneelge­bied zich niet te ver­stop­pen voor zijn geest­ver­wan­ten in Athene, Cornwall of Epidauros — want ook hier is het meer dan indruk­wek­kend. Zo werd het podium gebouwd in het midden van een oude steen­gro­e­ve waar vroeger de Bent­hei­mer zandsteen — ook bekend als het Bent­hei­mer goud — werd gewonnen. Bovendien omvat het unieke natu­ur­landschap een meer en een klein bos, alsmede betoverde ruïnes en grotten die het hart van elke deco­ront­wer­per en bezoeker sneller doen slaan. 

Het is dan ook niet ver­won­der­li­jk dat de open­luchts­pe­len en ‑voor­stel­lin­gen in het district Bad Bentheim elk jaar duizenden toeschou­wers van alle leef­tij­den trekken, die hier in de zaal met gedeel­t­e­li­jke over­kap­ping een com­for­ta­be­le zitplaats vinden en voor gestaag stijgende bez­oe­ker­sa­an­tal­len zorgen. Kaarten voor het open­lucht­thea­ter zijn ver­kri­jg­baar bij het toe­ris­ten­bu­reau in Bad Bentheim en op de website www.freilichtspiele-badbentheim.de, waar ook infor­ma­tie over het actuele programma te vinden is. 

Tussen haakjes: vlak naast het open­lucht­po­di­um ligt de zogen­aam­de Franse kloof. Volgens de verhalen diende dit de Franse revo­lu­tion­aire troepen als een verborgen basis voor de beleg­ering van kasteel Bentheim aan het eind van de 18e eeuw. Gelukkig slaagden de troepen er uit­ein­de­li­jk niet in het kasteel te ver­woes­ten, zodat het vandaag de dag nog steeds — in de waarste zin van het woord — van bui­ten­ge­woon belang is voor het toerisme en inter­es­san­te musea en ten­toon­stel­lin­gen herbergt. Dus na of voor een bezoek aan het open­lucht­thea­ter moet u ook even stoppen bij kasteel Bentheim, dat op een steenworp afstand van Hotel Grossfeld ligt. En als u er toch bent, kunt u ook een ommetje maken naar het naburige Zan­ds­teen­mu­se­um — hier komt u meer te weten over de veel­zij­di­ge geschie­de­nis van de stad Bad Bentheim.