Kasteel Bentheim

Beleef de Mid­de­lee­u­wen in Bentheim!

Het kasteel van Bentheim is een van de mooiste excur­sie­be­stem­min­gen van het graafschap en de regio. Op slechts een paar meter afstand van Hotel Grossfeld torent het kasteel boven Bad Bentheim uit. Zelfs van veraf kun je het silhouet boven de stad zien. Het kasteel in Neder­sak­sen wordt beschouwd als een van de oudste en indruk­wekkends­te kas­teel­com­ple­xen in Noordwest-Duitsland. 

Kasteel Bentheim is al vijf eeuwen in het bezit van de prin­se­li­jke familie van Bentheim en Steinfurt. Een deel van de prin­se­li­jke familie woont vandaag de dag nog steeds in het kasteel — maar het grootste deel is open­ge­steld voor toerisme. Het kasteel wordt beschouwd als het her­ken­ningspunt van de stad en is een van de bekendste bezi­en­s­waar­dig­he­den in Neder­sak­sen en Müns­ter­land. Hoewel het kasteel in 1050 voor het eerst in de geschie­de­nis werd vermeld, verkeert het gehele kas­teel­com­plex in een zeer goede en goed onder­hou­den staat. Bovendien is het daardoor een geliefd foto-object voor jong en oud. Rond het kasteel kunt u wandelen of fiets­toch­ten ontdekken. 

Met zijn uit­ge­st­rek­te terrein en ruime beweg­wi­j­ze­ring nodigt Burg Bentheim bezoekers uit om zelf­stan­dig op ver­ken­ning te gaan tijdens een rond­lei­ding. De Poe­der­to­ren, de Kro­nen­burg, de Sint-Catha­ri­na­kerk of de Marstall met zijn ver­schil­len­de ten­toon­stel­lin­gen en het museum bieden de bezoekers veel inzicht in de geschie­de­nis. De gasten van het kasteel krijgen cultuur aan­ge­bo­den uit bijna een hele eeuw en er worden his­to­risch waar­de­vol­le voor­wer­pen getoond, zoals de “Lord God” en de Gölenkamp-beker. Ook eve­ne­men­ten en acti­vi­tei­ten in de zomer­ma­an­den, zoals abseilen van de Poe­der­to­ren of boog­schie­ten op de bin­nen­pla­ats van het kasteel, trekken veel bezoekers naar het graafschap en naar Bad Bentheim. 
Schloss Bad Bentheim
Bad Bentheim Schloss
Bentheimer Burg

Rond­lei­din­gen in kasteel Bentheim

De openbare rond­lei­ding door het kasteel geeft verdere ach­ter­grond­in­for­ma­tie over de geschie­de­nis van het kasteel en vertelt een of twee geheimen. Er worden ook regel­ma­tig speciale rond­lei­din­gen aan­ge­bo­den, bij­vo­or­beeld een vrou­wen­tour voor Inter­na­tio­na­le Vrou­wen­dag. De rond­lei­din­gen kunnen worden geboekt via de website van Burg Bentheim . Maar het kasteel is niet alleen een aantrek­ke­li­jke bestem­ming voor toeristen, maar ook voor bruid­spa­ren: de sti­jl­vol­le Ernst August Salon is beschik­baar voor bur­ger­li­jke huwe­li­jken van mei tot september. Infor­ma­tie over beschik­ba­re data in het kasteel is te vinden bij het regis­tra­tie­kan­to­or van Bad Bentheim. Het kasteel kan ook worden gebruikt als ach­ter­grond voor trouwfoto’s.

Bent u van plan een bezoek te brengen aan kasteel Bentheim? Combineer uw bezoek met een korte vakantie in ons hotel! Voor gasten van ons hotel is een bezoek aan het kasteel altijd de moeite waard: bij het boeken van een kamer of een Arran­ge­men­ten in Hotel Grossfeld, krijgen hotel­gas­ten gratis toegang tot kasteel Bentheim.

Contact