Fiets­toch­ten Bad Bentheim

Verken Bad Bentheim en de streek op de fiets 

Bad Bentheim fiets­toch­ten — de beste fiets­rou­tes in Bad Bentheim

Graf­schaft Bentheim is een van de fiets­vri­en­de­li­jks­te pro­vin­ci­es van Neder­sak­sen en heeft voor zijn fiets­rou­tes al ver­schil­len­de onder­schei­din­gen gekregen. En inderdaad, het prachtige landschap, de veel­zij­di­ge natuur en de boeiende his­to­ri­sche getu­ige­nis­sen nodigen hier bijzonder uit om spannende fiets­toch­ten te onder­ne­men en met veel plezier en verve op de pedalen te stappen. 

1.200 kilometer fietspadennetwerk

In totaal beschikt het graafschap over een netwerk van meer dan 1.200 kilometer fiets­pa­den die de schil­der­ach­ti­ge omgeving omtoveren tot een waar fiets­pa­ra­d­ijs voor zowel inwoners als gasten van het graafschap. Binnen dit netwerk van paden heeft het district 26 ver­schil­len­de routes of Fiets­en­tou­ren (de fiets wordt hier Fietse genoemd) ontworpen waarop u kennis kunt maken met de fasci­ne­ren­de flora & fauna en inter­es­san­te feiten over de kunst en cultuur van de regio. 

Van de 220 kilometer lange hoofd­rou­te, die het land in zijn geheel laat zien, tot afzon­der­li­jke trajecten die excur­sie­gan­gers speciaal naar afzon­der­li­jke attrac­ties leiden — welke fiets­rou­tes men ook kiest, heerlijk fietsen en wandelen is gegarandeerd. 

Prachtige excursies

En niet alleen het district is het ontdekken waard op de fiets. Een omweg van Bad Bentheim of Schüttorf naar het naburige Emsland of dwars over de grens naar Nederland belooft een prachtig uitstapje dat u niet snel zult vergeten. De zogen­aam­de kunst­we­gen-Vechtetal route tussen het graafschap en de Neder­land­se Hanzestad Zwolle bij het Ijs­sel­meer is bijzonder aan te bevelen. Fietsers kunnen op deze gren­so­ver­schrij­den­de route langs de Vechte niet alleen een idyllisch landschap als geen ander ver­wach­ten, maar ook 80 ver­schil­len­de kunst­wer­ken zoals ijzersculp­tu­ren, landschaps­pro­jec­ten, muur­schil­de­rin­gen of cultuur van inter­na­tio­na­le kunstenaars. 

Maar voordat u het hele graafschap verkent op de boven­ge­noem­de fiets­rou­tes en langs de Vechte, is het aan te bevelen eerst de schil­der­ach­ti­ge omgeving rond Bad Bentheim per fiets te leren kennen — op zijn best na een vers­ter­kend ontbijt aan het uit­ge­brei­de buffet in Hotel Grossfeld. Want ook hier valt veel te ontdekken, bij­vo­or­beeld met kasteel Bentheim, het Bent­hei­mer Woud, het Gil­de­hau­ser Venn of het nabi­j­ge­le­gen Schüttorf, waarvoor het de moeite waard is op de fiets te stappen. 

Oh, tussen haakjes, als u in een plotse­lin­ge regenbui terecht­komt of een beetje te ver bent gefietst om helemaal terug te fietsen naar Bad Bentheim naar Hotel Grossfeld, is dat geen enkel probleem. Tenslotte rijdt er in de provincie regel­ma­tig de zogen­aam­de Fiet­sen­bus, die je met je fiets oppikt en je droog­voets naar je volgende bestem­ming brengt.