emsflower

Maak een dagtocht naar de zee van bloesems

Emsflower, Europa’s grootste kwekerij, is een paradijs voor plan­ten­lief­heb­bers. Het bedrijf kweekt perk­plan­ten en bal­kon­plan­ten op drie locaties in Duitsland en Nederland. In totaal gedijen bijna 3.000 ver­schil­len­de plan­ten­va­rië­tei­ten in de 88 hectare grote kassen.

Op het terrein in Emsbüren, slechts ongeveer 20 km van Bad Bentheim, heeft Emsflower enige tijd geleden een klein bez­oe­ker­s­cen­trum opgezet, dat nu een wijd en zijd bekend en populair excur­sie­cen­trum is. Het werd pas onlangs omgebouwd om drem­pel­vrij te zijn.

Het avon­tu­ren­park biedt inter­es­san­te inzichten achter de schermen — bij­vo­or­beeld in het kader van bedri­jfs­rond­lei­din­gen — en is in alle weer­som­stan­dig­he­den een spannende bestem­ming voor het hele gezin. Het centrum van het park is een speel­pa­ra­d­ijs waar alle kleine bezoekers zich kunnen uitleven. Een enorme zandbak, klim­ku­bus­sen en glijbanen zorgen voor veel actie. Terwijl de kinderen hier avonturen beleven, kunnen de vol­was­se­nen zich uitleven in het aan­gren­zen­de restau­rant. Er worden warme en koude snacks geser­ve­erd. Ook de medi­ter­ra­ne win­ter­tuin of het bloem­ri­jke bui­ten­ter­ras nodigen uit tot verpozen. Rondom het speel­pa­ra­d­ijs staan show­kas­sen en een tropische en vlin­der­tuin die het hart van iedere tuinier sneller doet kloppen. Vooral de weel­de­ri­ge plan­ten­pracht van de tropische tuin zal u verbazen. Naast ongewone planten zoals cactussen en oli­jf­bo­men, zijn hier ook pape­gaai­en, stok­sta­art­jes en apen te vinden. Neem plaats op een van de vele bankjes en laat de indrukken op u inwerken.

In de vlin­der­tuin zoemen meer dan 1.000 kleur­ri­jke vlinders uit Costa Rica en Maleisië om u heen. Hier kunt u de specimens, waarvan sommige zo groot zijn als uw hand, hun hele levens­cy­clus in een natu­ur­li­jke omgeving zien doorlopen.

U kunt ook de the­ma­we­reld “Toekomst” bezoeken in Emsflower in Emsbüren. In de afgelopen jaren heeft de site zwaar geïn­ves­teerd in auto­ma­tis­e­ring. Inno­va­tie­ve tech­no­lo­gieën zoals sni­jro­bots en plant­ma­chi­nes worden in de hele sector als baanbre­kend beschouwd. U kunt ook ken­nis­ma­ken met nieuwe bloem­so­or­ten in de themawereld.

Verbonden met het avon­tu­ren­park is Gar­ten­welt Emsbüren, het grootste tuin­cen­trum van Duitsland. In de XXL winkel vindt u alles wat het hart van een tuinier begeert. Dus na uw ont­dek­kings­tocht door het Emsflower bez­oe­ker­s­cen­trum kunt u uw nieuwe lie­ve­lings­plant meteen mee naar huis nemen — het perfecte souvenir van uw vakantie in Hotel Grossfeld en Graf­schaft Bentheim.

Contact