Die­ren­tu­in Nordhorn

Een iets andere safari vakantie 

Beleef de nordhorn van de dierentuin!

Wist u dat er in de buurt van Bad Bentheim en Hotel Grossfeld echte bosbizons, apen, kan­go­e­roes, zebra’s en zelfs lui­paar­den leven? Maar vrees niet! Natu­ur­li­jk hoeft u niet bang te zijn dat u in het Bent­hei­mer Woud een grote roofkat tegenkomt. Want hij leeft veilig samen met vele andere exotische dieren uit de hele wereld in de die­ren­tu­in van Nordhorn — de op twee na grootste die­ren­tu­in van Nedersak­sen met jaarlijks tot wel een half miljoen bezoekers. 

Meer dan 2.000 dieren

Wie dus een onver­ge­te­li­j­ke reis in de natuur wil maken en fasci­ne­ren­de dieren van de Afri­kaan­se savanne wil leren kennen, hoeft geen safa­riva­kan­tie te boeken, maar kan dit ook in het graaf­schap meemaken. Op 120.000 vierkante meter herbergt de die­ren­tu­in in Nordhorn ongeveer 2.000 dieren van meer dan honderd ver­schil­len­de soorten, die de klok rond liefdevol worden verzorgd door talrijke verz­or­gers, biologen en dierenartsen. 

Of ze nu schattig, grappig, grillig of gewoon indruk­wek­kend zijn, exotisch of inheems — van kan­go­e­roes tot apen tot ooievaars: De dieren die er wonen zijn zowel voor jongere als voor oudere bezoekers een bron van opwinding en maken van de fami­lie­die­ren­tu­in op het plat­teland een populaire bestem­ming voor uit­stap­jes en een gegeerde bezi­en­s­waar­dig­heid in de streek. 

Van huis­die­ren­tu­in tot dierentuin 

Tege­li­j­ker­tijd kijkt de die­ren­tu­in terug op een boeiende geschie­de­nis die al in 1949 begon. De eerste steen werd gelegd door de boe­ren­zoon en metselaar Henrich Johannink, die destijds een stuk grond aan de Heseper Weg in Nordhorn pachtte en hier een jaar later de zoge­naam­de Hei­mat­tier­gar­ten opende, die aan­van­ke­li­jk onderdak bood aan een paar schild­pad­den, eekhoorns, kleine vogels, twee wilde zwijnen, een vos en een ooievaar. 

Na eco­no­mi­sche tur­bu­len­tie en ver­schil­len­de wis­se­lin­gen van eigenaar nam de non-profit Tierpark Nordhorn gGmbH, die speciaal voor de redding was opgericht door de stad Nordhorn en het district Graf­schaft Bentheim, het roer over en bracht de die­ren­tu­in vanaf het midden van de jaren negentig weer op de rails voor succes. Met de toename van het aantal dier­be­wo­ners en de gestage groei van het aantal bezoekers werd de die­ren­tu­in uit­ein­de­li­jk toe­ge­la­ten tot de Europese en Werelddierentuinverenigingen. 

Zo groeide de voor­ma­li­ge huis­die­ren­tu­in in de loop der tijden uit tot een erkende zoölo­gi­sche tuin met prachtig aangelegd park­land­schap en een geva­rie­er­de dieren- en plan­ten­we­reld die men op eigen houtje of in het kader van inter­es­san­te die­ren­tuin­toch­ten kan ontdekken. Het is dan ook niet ver­won­der­li­jk dat de die­ren­tu­in in Nordhorn het hele jaar door wordt bezocht door talrijke inwoners van het graaf­schap, gasten uit de regio Emsland en toeristen uit de hele wereld. 

Uitno­di­gen­de kerstmarkt

Een heel bij­zon­de­re aanrader is trouwens de kerst­markt die hier elk jaar van het tweede tot het derde advents­wee­kend plaats­vin­dt. Dan wacht de gasten een sfeervol feest voor jong en oud op het terrein van de die­ren­tu­in met vele verlichte kraampjes met glühwein, allerlei lek­ker­ni­jen en knut­sel­werk­jes. Natu­ur­li­jk worden ook de dieren niet vergeten, die in overeen­stem­ming met de advent­s­tijd ook met kerst­lek­ker­ni­jen worden verwend — een prachtig schouw­s­pel dat u absoluut met eigen ogen moet zien.