Hotel Portinari

Schüttorf biedt fasci­ne­ren­de verhalen en bezienswaardigheden

Een omweg naar de oudste stad van het district

Op slechts een paar kilometer afstand van Bad Bentheim ligt het rustige stadje Schüttorf, dat al in 1295 sta­ds­rech­ten kreeg van graaf Egbert von Bentheim. Schüttorf is daarmee de oudste stad van het district en kijkt terug op een inter­es­san­te geschie­de­nis die nau­we­li­jks veel­zij­di­ger kan zijn. 

Zo ont­wik­kel­de de kleine stad zich al vroeg tot een belan­gri­jk markt- en overs­lag­cen­trum en was ooit zelfs lid van het belan­gri­jke Han­ze­ver­bond. Aan­van­ke­li­jk vestigden zich hier koopli­e­den, han­dela­ren, ambachts­lie­den en boeren, die ervoor zorgden dat Schüttorf zich verder uit­breid­de. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zou vooral de bloeiende tex­tiel­in­dus­trie voor een extra impuls zorgen. 
Ziegenbrunnen in Schüttorf mit dem Alten Rathaus iom Hintergrund
ev ref Kirche - Norbert Gaßner

Fasci­ne­ren­de getuigenissen

In die tijd werden grote fab­rieks­ge­bou­wen, weverijen, spin­ne­ri­jen, ver­ver­i­jen en niet te vergeten prachtige villa’s van fab­rieks­ei­gena­ren zoals Villa Remy, Villa Rost of Villa Schlikker gebouwd, die vandaag de dag nog steeds te bewon­de­ren zijn in de buurt van het his­to­ri­sche centrum van Schüttorf. Zelfs verder heeft het tijdperk waarin hier het op één na hoogste aantal mil­jon­airs per inwoner leefde, indruk­wek­ken­de heden­da­agse getu­ige­nis­sen nagelaten. 

Of bij­vo­or­beeld de 68 cm lange Schüt­torf­se el in het stadhuis, die vóór de invoering van het metrieke stelsel de vaste mee­teen­heid voor de tex­tiel­in­dus­trie was, of het beeld­houw­werk van de gei­ten­vrouw, dat eraan herinnert dat geiten jarenlang een belan­gri­jke rol speelden bij de een­vou­di­ge arbeiders van de tex­tiel­fa­b­rie­ken in Schüttorf — kijkt u tijdens uw verblijf in de stad eens rond en u zult talrijke inter­es­san­te arte­fac­ten uit de bloeitijd van de tex­tiel­in­dus­trie opmerken. 

Indruk­wek­ken­de bezienswaardigheden

Maar natu­ur­li­jk hebben Schüttorf en de geli­jk­na­mi­ge gemeente met de dorpen Endgen, Isterberg, Ohne, Quendorf en Samern nog een paar bezi­en­s­waar­dig­he­den te bieden. Van het stadhuis van Schüttorf, dat ver­moe­de­li­jk in de 15e eeuw uit zandsteen werd gebouwd, tot de meer dan 81 meter hoge Schüt­tor­freus, de oude sta­ds­mu­ren, het natu­ur­mo­nu­ment Isterberg, oude pakhuizen en de legen­da­ri­sche Ravenboom — deze en nog veel meer bezi­en­s­waar­dig­he­den wachten erop om ontdekt te worden. 

En wie ver­ko­el­ing zoekt, aan water­sport wil doen of gewoon wil zwemmen, komt hier ook aan zijn trekken. Want aan de rand van Schüttorf ligt de Quen­dor­fer See, met zo’n 130.000m2 water, die uitnodigt tot zwemmen, peddelen, roeien en zelfs surfen en zeilen. 

Geschikte accom­mo­da­tie

Het is nog te koud voor u om naar een zwemmeer te gaan — en u bent ook op zoek naar een geschikte over­nacht­in­gs­mo­ge­l­ijk­heid in de buurt van Schüttorf? Geen probleem. Boek dan eenvoudig een hotel­ka­mer in een huis van Hotel Grossfeld. Hier wacht niet alleen het grootste overdekte zwembad van alle hotels in Noordwest-Duitsland op u, evenals een extra uit­no­di­gend buitenbad in de warme maanden — maar u kunt tege­li­jker­tijd ook genieten van de uit­s­te­ken­de aan­bie­din­gen en Arran­ge­men­ten het vakan­tie­ho­tel en een onver­ge­te­li­jke reis heerlijk afronden.