Hotel Ochtrup

Laat je inspireren:

Kunst en cultuur in het Münsterland

In de onmid­del­li­jke nabijheid van Bentheim ligt de aardewerk- en textiel­stad Ochtrup, die de bezoeker in ver­voe­ring brengt met zijn adem­be­ne­men­de landschap in de driehoek Münsterland-Nederland-Nedersaksen. 

De eerste docu­men­tai­re ver­mel­ding dateert uit de 12e eeuw, maar archeo­lo­gi­sche vondsten bewijzen dat de regio Ochtrup met de wijken Lan­gen­horst en Welbergen al in de vroege steentijd bewoond was. Ochtrup brengt een his­to­risch verhaal van de Mid­de­lee­u­wen, de vroege tijden tot aan deze eeuw met zich mee en brengt zo de toeristen in vervoering. 
Villa Winkel Ochtrup
Bergwindmühle Ochtrup

Win­kel­er­va­ring

De “Cul­tu­re­Call” luis­ter­sta­ti­ons zijn hiervoor perfect, voor fietsers om de lokale fiets­rou­tes te rijden en tege­li­jker­tijd hun his­to­risch besef te vullen. Bezi­en­s­waar­dig­he­den zoals het aar­de­werk­mu­se­um, de Pott­bä­cker­platz of de wevers­huis­jes kunnen in stations worden rond­ge­re­den en met een spannend hoorspel worden toegelicht.

Als u geen zin hebt om de geschie­de­nis in u op te nemen, nodigen gespe­cia­li­se­er­de winkels en de inter­na­tio­na­le designer outlet Ochtrup, een van de 10 grootste designer outlets in Duitsland, u uit om te wandelen en te winkelen. Met mode­mer­ken, gevel­hui­zen en een geweldige win­kel­am­bi­ance is dit een fasci­ne­ren­de win­kel­er­va­ring met een voorproef­je van heerlijke restau­rants. Als alter­na­tief nodigt het modern gere­no­ve­er­de open­lucht­zwem­bad in de bergen groot en klein uit voor veel zwemplezier.

Geschikte accom­mo­da­tie

Met zo’n breed scala aan bezi­en­s­waar­dig­he­den, prachtige fiets­rou­tes en wan­del­pa­den is er veel te ontdekken. Daar hoort Bad Bentheim zeker bij: de route van Bentheim naar Ochtrup maakt indruk met een idyllisch landschap langs het Dri­län­der­meer bij de Neder­land­se grens. Maar ook andere kilo­me­ters aan ver­schil­len­de fiets­rou­tes lopen vanaf hier in richt­in­gen als Nederland, Rheine en Nordhorn.

Waarom boekt u geen hotel­ka­mer bij ons in Hotel Grossfeld en ontdekt u naast het his­to­ri­sche verhaal van Ochtrup ook dat van kasteel Bentheim. Accom­mo­da­tie met een ideaal uit­gangspunt voor wandel- en fiets­toch­ten in het charmante landschap rond Bad Bentheim en omgeving.