skip to Main Content

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de gegevens op deze website zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hotel Großfeld GmbH & Co. KG, Schloßstraße 6, D-48455 Bad Bentheim, Duitsland, tel.: +49 59 22-7 77 70, e-mail: info@grossfeld.de. De verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is die natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verwerkingsverantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen. Deze functionaris is als volgt te bereiken: “Eva-Maria Döker, Hauptstraße 43, D-48712 Gescher, +49 2542 917 918 0, e.doeker@itm-systems.com”

1.4 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens (bv. bestellingen of verzoeken aan de verwerkingsverantwoordelijke) gebruik van SSL- dan wel TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in de adresbalk van uw browser.

2) Verzamelen van gegevens bij het bezoeken van onze website

Als u onze website alleen maar informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie stuurt, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenoemde “server-logfiles”). Als u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de website te laten zien:

 • onze bezochte website
 • hoeveelheid verstuurde gegevens in byte
 • bron/verwijzing van waaruit u op onze website bent gekomen
 • gebruikte browser
 • gebruikt besturingssysteem
 • gebruikt IP-adres (eventueel in geanonimiseerde vorm)

De verwerking gebeurt volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de server-logfiles achteraf te controleren, als er concrete aanwijzingen zijn voor onrechtmatig gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenoemde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenoemde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat wij of onze partners (cookies van derden) uw browser bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken zij op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch na een vooraf vastgelegde periode gewist. Deze periode kan per cookie verschillen.
 
Als door afzonderlijke door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt deze verwerking volgens art. 6 lid 1 letter f AVG ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en bij een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek van onze website.
 
Wij werken onder bepaalde omstandigheden samen met reclamepartners die ons helpen om onze internetpresentatie voor u interessanter te maken. Voor dat doel worden voor dat geval bij uw bezoek van onze website ook cookies van partners op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Als wij met bovengenoemde reclamepartners samenwerken, dan vindt u over het gebruik van dergelijke cookies en over de omvang van de informatie die telkens wordt verzameld, in de volgende alinea’s aparte specifieke informatie hierover.
 
Wij wijzen u erop dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u dan telkens kunt beslissen of u daarmee akkoord gaat. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet moeten worden aanvaard. Elke browser verschilt in het beheren van de cookie-instellingen. Dat wordt beschreven in het helpmenu van elke browser. Daarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze uitleg vindt u voor de verschillende browsers via de volgende links:
 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Wij wijzen u erop dat bij het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contact opnemen

Als u met ons contact opneemt (bv. via een contactformulier of via e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er worden verzameld als u contact opneemt via een contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om uw verzoek te kunnen beantwoorden of om contact met u te kunnen opnemen en voor de daarmee verbonden technische administratie. De rechtsgrond voor het verwerken van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek volgens art. 6 lid 1 letter f AVG. Als u contact opneemt om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor het verwerken art. 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw verzoek gewist. Dat is het geval als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende kwestie geheel is opgehelderd en als dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

5) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

5.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich voor onze e-mailnieuwsbrief aanmeldt, dan sturen wij u regelmatig informatie over ons aanbod. Voor het toesturen van de nieuwsbrief is alleen het opgeven van uw e-mailadres verplicht. Andere gegevens kunt u vrijwillig opgeven. Deze worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenoemde double opt-in. Dat betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief zullen toesturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u akkoord gaat met het verzenden van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een e-mail ter bevestiging waarin u wordt verzocht om op een bepaalde link te klikken en zo te bevestigen dat u voortaan nieuwsbrieven wilt ontvangen.
 
 
Door die bevestigingslink te activeren geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 letter a AVG. Als u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, dan slaan wij uw door de internet service provider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding op om mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later moment te kunnen herleiden. De gegevens die wij bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief te kunnen aanspreken. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Als u zich hebt afgemeld, dan wordt uw e-mailadres direct uit de mailinglist van onze nieuwsbrief gewist, als u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of als wij ons het recht op verdergaand gebruik van deze gegevens hebben voorbehouden, voor zover dat wettelijk is toegestaan en voor zover wij u daarover in deze verklaring hebben geinformeerd.
 

5.2 Reclame per post

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – als wij die aanvullende gegevens in het kader van onze overeenkomst met u van u hebben gekregen – uw titel, academische graad, uw geboortejaar en uw functie-, branche- of bedrijfsaanduiding volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op te slaan en voor het toezenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te gebruiken.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

6) Gebruik van sociale media: social plugins

Facebook-plugins met Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenoemde social plugins (“plugins”) van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”) wordt geëxploiteerd.
Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze website te verhogen, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plugins, maar alleen door middel van een HTML-link in de pagina opgenomen. Op die manier wordt gegarandeerd dat bij het oproepen van een pagina van onze website, waarop dergelijke knoppen staan, er nog geen verbinding met de servers van Facebook wordt gemaakt. Als u op de knop klikt, dan wordt er een nieuw browservenster geopend waarin de pagina van Facebook wordt opgeroepen. Daar kunt u dan (eventueel na uw logingegevens te hebben ingevoerd) met die plugins interageren.
Facebook Inc., gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw betreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer kunt u vinden bij de informatie van Facebook over gegevensbescherming.

7) Gebruik van sociale media: Video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze website maakt gebruik van de YouTube-embedding voor het weergeven en afspelen van video’s van de aanbieder “YouTube”, die tot Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) behoort.
Hierbij wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt die er volgens de aanbieder voor zorgt dat gebruikersgegevens pas worden opgeslagen bij het afspelen van de video’s. Wordt de ingesloten YouTube-video gestart, dan plaatst de aanbieder “Youtube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens “YouTube” is deze informatie onder andere bedoeld om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en oneigenlijke handelwijzen tegen te gaan. Als u bij Google bent ingelogd, dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld als u op een video klikt. Als u deze koppeling met uw profiel bij YouTube niet wilt, dan moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het vertonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen dient u zich tot YouTube te richten.
Onafhankelijk van het afspelen van de ingesloten video’s wordt er telkens als deze website wordt opgeroepen, verbinding gemaakt met het Google-netwerk “DoubleClick” wat zonder ons toedoen voor verdere gegevensverwerkende processen kan zorgen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de privacyverklaring van deze aanbieder.

8) Onlinemarketing

8.1 DoubleClick by Google

Deze website maakt gebruik van de onlinemarketingtool DoubleClick by Google van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“DoubleClick”).

DoubleClick gebruikt cookies om voor de gebruiker relevante advertenties te plaatsen, om de rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie meerdere keren te zien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties er in welke browser worden geplaatst waardoor voorkomen kan worden dat deze meerdere keren worden getoond. De verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website volgens art. 6 lid 1 letter f AVG.
 

Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID’s zogenoemde conversions registreren die betrekking hebben op reacties op advertenties. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgerelateerde informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld. Dit is de informatie die wij u kunnen geven: Door het implementeren van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een dienst van Google bent geregistreerd, dan kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of als u niet bent ingelogd, is het mogelijk dat deze aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.
 

Als u bezwaar hebt tegen deze tracking-methode, dan kunt u cookies voor conversion-tracking deactiveren door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij die instelling wordt gewist als u uw cookies wist. U kunt ook bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info informatie krijgen over het plaatsen van cookies en de instellingen hiervan aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u telkens kunt beslissen of u daarmee akkoord gaat. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet moeten worden aanvaard. Wij wijzen u erop dat bij het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
 

Via het volgende internetadres krijgt u meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van DoubleClick by Google.

8.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een internetadvertentiedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google AdSense gebruikt zogenoemde “DoubleClick DART cookies” (“cookies”). Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. Bovendien gebruikt Google AdSense voor het verzamelen van informatie ook zogenoemde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen). Door deze te gebruiken kunnen eenvoudige acties, zoals het bezoekersverkeer op de website, worden verzameld en geanalyseerd. De door het cookie en/of de web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
 
Google gebruikt de zo verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met het oog op de AdSense-advertenties te analyseren. Het IP-adres dat in het kader van Google AdSense door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie wordt onder bepaalde omstandigheden aan derden verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
 

De beschreven gegevensverwerking gebeurt volgens art. 6 lid 1 letter f AVG met als doel de gebruiker doelgericht voor reclamedoeleinden door derden die reclame maken aan te spreken waarbij de advertenties van die derden op basis van het geanalyseerde gebruikersgedrag op die website worden getoond. In zekere zin dient deze verwerking ons financiële belang bij het ten volle benutten van het economische potentieel van onze website door het vertonen van gepersonaliseerde content van derden tegen een vergoeding.

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
Via het volgende internetadres krijgt u meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google.
 
U kunt cookies permanent voor advertentiedoeleinden deactiveren door uw browser-software zodanig in te stellen dat dit wordt voorkomen of door de via de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.
 
Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijkerwijze niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.
 

8.3 Gebruik van Google AdWords conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van het onlinereclameprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van de conversion-tracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemiddelen (zogenoemde Google Adwords) op externe websites te wijzen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen gerelateerd aan gegevens van de reclamecampagnes vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons belang daarbij is om u reclame te tonen die voor u van belang is, om onze website voor u interessanter vorm te geven en om een faire berekening van reclamekosten te bereiken.
 
Het cookie voor conversion-tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen normaal gesproken na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is het cookie nog niet afgelopen, dan kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden herleid. De informatie die met behulp van het conversion-cookie is verkregen, dient ertoe om conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversion-tracking hebben gekozen. De klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en die naar een pagina zijn doorgestuurd die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Zij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan deze vorm van tracking wilt deelnemen, dan kunt u dit gebruik blokkeren door het cookie van de Google conversion-tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons gerechtvaardigd belang bij doelgerichte reclame volgens art. 6 lid 1 letter f AVG.
 

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
Via het volgende internetadres krijgt u meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google.

U kunt cookies permanent voor advertentiedoeleinden deactiveren door uw browsersoftware zodanig in te stellen dat dit wordt voorkomen of door de via de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.
 

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijkerwijze niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt, als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9) Internetanalysediensten

Google (Universal) Analytics

– Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief verkort IP-adres) wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de uitbreiding “_anonymizeIp()”, waardoor anonimisering van het IP-adres door verkorting hiervan is gegarandeerd en waardoor een directe koppeling met personen is uitgesloten. Door deze uitbreiding wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar verkort. In die uitzonderlijke gevallen gebeurt de verwerking volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.
U kunt uw browsersoftware zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens (incl. uw IP-adres) die door het cookie worden opgesteld en die op uw gebruik van de website betrekking hebben, voor Google worden verzameld en door Google worden verwerkt, door via de volgende link een browserplugin te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen waardoor de registratie door Google Analytics binnen deze website voortaan wordt voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in die browser en alleen voor dat domein. Als u uw cookies in die browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren.

Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google.

10) Retargeting / Remarketing / adverteren met aanbevelingen

Bing Ads (Microsoft Corporation)
Deze website maakt gebruik van de conversion-tracking-technologie “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is het cookie nog niet afgelopen, dan kunnen Microsoft en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversion-pagina) werd doorgestuurd. Als er in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve marketing.
De met behulp van het conversion-cookie verzamelde informatie is bedoeld om conversion-statistieken op te stellen, dat wil zeggen te registreren hoeveel gebruikers na op een advertentie te hebben geklikt op een conversion-pagina terechtkomen. Wij komen zo het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat naar een pagina is doorgestuurd die van een conversion-tracking-tag is voorzien. Wij krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
 Microsoft Corporation, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
Als u niet aan deze vorm van tracking wilt deelnemen, dan kunt u dit blokkeren door het cookie van de Bing Ads Conversion-tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser eenvoudig te deactiveren. U wordt dan niet in de conversion-tracking-statistieken opgenomen. Door gebruik te maken van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU kunt u ook controleren of er reclamecookies door Microsoft in uw browser zijn geplaatst en deze vervolgens deactiveren.
Via het volgende internetadres krijgt u meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Micosoft Bing Ads.

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing. Hiermee maken wij reclame voor deze website in de Google-zoekresultaten en op websites van derden. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat waardoor automatisch door middel van een gepseudonimiseerd cookie-ID en aan de hand van de door u bezochte pagina’s reclame mogelijk is die op uw interesses is gebaseerd. De verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website volgens art. 6 lid 1 letter f AVG.
Verdergaande gegevensverwerking gebeurt alleen als u jegens Google ermee hebt ingestemd dat u internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u op internet bekijkt. Als u in dat geval tijdens het bezoeken van onze website bij Google bent ingelogd, dan gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepenlijsten voor apparaatoverkoepelende remarketing op te stellen en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen.
U kunt het plaatsen van cookies voor advertentiedoeleinden permanent deactiveren door de via de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren.


U kunt ook bij de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info informatie krijgen over het plaatsen van cookies en de instellingen hiervan aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en dat u telkens kunt beslissen of u daarmee akkoord gaat. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet moeten worden aanvaard. Wij wijzen u erop dat bij het uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.
Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
 Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier vinden.

11) Tools en overig

11.1 Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een internetdienst voor het weergeven van interactieve (land-)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door het gebruik van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en kunt u gemakkelijker een route naar ons bepalen.
Al bij het oproepen van die subpagina’s waarin de kaart van Google Maps is opgenomen, wordt er informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar servers van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Dit is onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount heeft waar u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, dan worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u deze koppeling met uw profiel bij Google niet wilt, dan moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) als gebruikersprofielen op en analyseert deze. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder volgens art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het vertonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. U hebt recht op bezwaar tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen dient u zich tot Google te richten.
Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
Als u er niet mee instemt dat uw gegevens door het gebruik van Google Maps voortaan naar Google doorgestuurd, dan hebt u ook de mogelijkheid om de internetdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook het weergeven van kaarten op deze website kan dan niet worden gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u hier bekijken. De aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier.
 Uitgebreide informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google (“Google Privacy Policy”).
 

11.2 Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenoemde webfonts die door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) worden aangeboden. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Daartoe moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Daardoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd opgeroepen. Het gebruik van Google webfonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze website. Dit is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, dan wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.
 
Google LLC, gevestigd in de VS, is voor de gegevensbeschermingsovereenkomst EU-VS-privacyschild gecertificeerd waardoor naleving van het binnen de EU geldende niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd.
 

Meer informatie over Google webfonts vindt u hier en in de privacyverklaring van Google.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kent u als betrokkene jegens de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgebreide rechten toe (recht van inzage en interventierechten) waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van inzage volgens art. 15 AVG: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden meegedeeld, de geplande opslagduur dan wel de criteria voor het vastleggen van de opslagduur, over het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, over bezwaar tegen de verwerking, over het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, over de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en eventueel nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking alsmede over uw recht in kennis gesteld te worden over welke waarborgen volgens art. 46 AVG er bij doorgifte van uw gegevens naar derde landen bestaan.
 • Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG: U hebt het recht om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens en/of vervollediging van uw bij ons opgeslagen gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevensverwijdering volgens art. 17 AVG: U hebt het recht verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen als voldaan is aan de voorwaarden van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht bestaat echter in het bijzonder dan niet als de verwerking tot uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is.
 • Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG: U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen zolang de door u betwiste juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd, als u zich verzet tegen het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoekt, als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar als u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u op grond van uw bijzondere situatie bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van de u.
 • Recht op kennisgeving volgens art. 19 AVG: Hebt u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verwerkingsverantwoordelijke uitgeoefend, dan is deze verplicht om iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens die u betreffen, zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. U hebt het recht om over die ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of om te verzoeken die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, indien dit technisch mogelijk is.
 • Recht om een klacht in te dienen volgens art. 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen, in strijd is met de AVG, dan hebt u – onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte – het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ NA AFWEGING VAN BELANGEN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS ZWAARWEGEND GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN DIE UIT UW BIJZONDERE SITUATIE VOORTVLOEIEN, TEGEN DEZE VERWERKING MET GELDIGHEID VOOR DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.
 

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, DAN HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. U KUNT UW RECHT OP BEZWAAR ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN UITOEFENEN.
MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING.

12) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald aan de hand van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bv. handels-en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, als deze niet meer voor de uitvoering of voorbereiding van een overeenkomst noodzakelijk zijn en/of als er van onze kant geen gerechtvaardigd belang bij verdere opslag blijft bestaan.

Back To Top